Optymistyczne Przedszkole

logo_optymOPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE,,Optymistyczni lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją"

Alan Loy McGinnis18.10.2011r. nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

Wg założeń tego programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka.

Jego celem jest:

 • rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości,
 • nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

Ale nawet najciekawsze programy nie przyniosą efektów bez wsparcia rodziny. Chcemy informować Państwa o etapach realizacji programu i zachęcać do wdrażania w domu jego elementów.

Mamy nadzieję, że naszych wychowanków w przyszłości będzie cechować najwyższy poziom optymizmu. Będą oni każdego ranka budzić się w pogodnym nastroju. Czy będą mieć jakieś problemy? Na pewno! Ale będą wierzyć, że sobie z nimi poradzą.

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

ma siedem znaków szczególnych, jak tęcza:


/images?q=tbn:ANd9GcSiy1txYFVbmrA_rNHH4BczNf84DjAI4Z_CRZ2CCvAjl_kVrPV7YQKolor czerwony - najcieplejszy, to wychowanie
Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne...


Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie
Przedszkole diagnozuje inteligencje dzieci. Jest urządzone w sposób,
który wspiera różnorodne zainteresowania.


Kolor żółty - sukces każdego dziecka
Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je
i omawia z rodzicami.


Kolor zielony - coraz wyższy poziom umiejętności
Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.


Kolor niebieski - optymistyczni rodzice
Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.


Kolor granatowy - optymistyczny personel
Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.


Kolor fioletowy - promocja
Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki,
np. przedszkole publikuje swoje osiągnięcia w prasie.


Program OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE jest programem samokształceniowym. Nauczyciele przedszkola otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi.
Czy warto być optymistą? Jesteśmy przekonani, że tak - przede wszystkim cieszy fakt, że w dzisiejszej dobie bardzo ważne jest wspieranie domu rodzinnego w wychowywaniu dziecka, które patrząc optymistycznie w przyszłość będzie emocjonalnie silniejsze wchodząc w dorosłe życie, będzie potrafiło swobodniej odnaleźć się w otaczającej je rzeczywistości. Satysfakcjonujące będzie to, że rodzice wspierając nas, dostrzegą wartość naszej pracy. Nasze działania nawiązują do słów J. Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat”.


Logo%20kolor%20jpg%20Brzoskwiniowy%20raj

Główna myśl autorek programu i jego przesłanie:

Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące. Ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi, że będą optymistami.

"Brzoskwiniowy Raj" z certyfikatem!!!W dniach 27-29 marca 2014 r. w Wiśle odbył się XIII Zjazd Kadry Kierowniczej i Pedagogicznej „Optymistycznych Przedszkoli”. W zjeździe uczestniczyła dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 81 w Białymstoku Beata Palewska.
Podczas uroczystej gali dyrektor przedszkola odebrała z rąk szefowej Gabinetu Politycznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Marty Czapińskiej, Andrzeja Pery- Eksperta MEN i autorki programu Mireli Nawrot, certyfikat jakości "Optymistyczne Przedszkole" Nasza placówka odznaczona została również certyfikatem Sieci Uczących się Przedszkoli "Supeł".
Certyfikat jest przyznawany na pięć lat i jest efektem pracy nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Nasze przedszkole jest drugim spośród ośmiu w woj. podlaskim, które znalazło się w gronie placówek z ogólnopolskim certyfikatem jakości. Program „Optymistyczne Przedszkole” jest innowacyjnym ogólnopolskim programem, który ma na celu rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
W optymistycznym przedszkolu wszyscy uczą się życzliwości, empatii, przyjaźni, pomagania sobie, nie ma złośliwości, agresji i przemocy. Urządzenie wnętrza przedszkola sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju i rozwojowi zainteresowań dzieci .
Jesteśmy dumni z otrzymania certyfikatu i w dalszym ciągu będziemy poszukiwać nowych dróg do optymizmu.

Certyfikat
Jak więc wychować optymistę?Domowe wychowanie optymisty trzeba zacząć od siebie. Optymistyczni rodzice wychowują zaradne, ufne i pewne siebie dzieci.

Oto cztery podstawowe rady, w jaki sposób w rodzinie wychowywać optymistów::

Rada 1. Zwracajcie uwagę na sposób chwalenia i krytykowania dzieci.

Rada 2. Starajcie się rozpoczynać każdy dzień w spokojnej, optymistycznej atmosferze.

Rada 3. Opowiadajcie swojemu dziecku wiele bajek i historii z optymistycznym zakończeniem.

Rada 4. Bawcie się ze swoim dzieckiem tak często, jak tylko możecie!

dzieci4

Na początek drogi rodzicu sprawdź czy jesteś optymistą.
Rozwiąż test:

(Oceń w skali 1 - 4 poniższe stwierdzenia

1 - zdecydowanie nie; 2 - raczej nie; 3 - raczej tak; 4 - zdecydowanie tak)

1. Rano budzę się zwykle w dobrym nastroju
2. Potrafię kierować swoim życiem
3. Przeszkody motywują mnie do ich pokonania
4. Uważam, że większość ludzi mnie lubi
5. Mam dobre pomysły
6. Panuję nad swoimi emocjami
7. Mam sporo energii i zapału
8. Lubię swoją pracę
9. Chętnie podejmuję nowe wyzwania
10. Nigdy się nie nudzę!

Wyniki:

10 - 25 punktów - nie jest dobrze. Trzeba koniecznie poprawić twój poziom optymizmu.
26 - 34 punkty – nie najgorzej, ale warto poprawić swój wynik.
35 - 40 punktów – świetnie. Prawdziwy optymista z Ciebie.


Jacy powinni być rodzice?

Jak należy traktować dzieci? Czy rodzice powinni postępować surowo czy łagodnie, rygorystycznie czy wyrozumiale? Psycholog Diana Baumrind – skategoryzowała trzy podstawowe style postępowania dorosłych i skutki, jakie one niosą.

 • Rodzice autorytarni – są surowi, władczy i mało czuli. Wydają rozkazy ,,nie rusz”, ,,zostaw to”, itp. Ich dzieci mają zwykle spore kłopoty w kontaktach z innymi, często niskie poczucie własnej wartości i gorsze oceny w szkole. Bywają zestresowane, niektóre są nadmiernie nieśmiałe, inne agresywne.
 • Rodzice liberalni – są troskliwi, lecz sprawują bardzo niewielką kontrolę nad dziećmi pozwalając im na wszystko. Nie stawiają dzieciom wymagań, nie ustalają reguł i nie są konsekwentni w stosowaniu nagród i kar. Dzieci tak wychowane bywają impulsywne, niedojrzałe i nieodpowiedzialne.
 • Rodzice demokratyczni – poruszają się środkiem drogi. Wiedzą jak utrzymać odpowiedni poziom karności i nie pozwalają dzieciom kierować sobą. Mają wysokie, lecz realne oczekiwania i uczą dzieci, jak im sprostać. Zapewniają im emocjonalne wsparcie i zrozumienie. Dzięki takiemu postępowaniu dzieci wykazują wysoki poziom samokontroli, są niezależne, potrafią współpracować, są serdeczne i ufne. Osiągają bardzo dobre wyniki w szkole.

Kodeks optymistycznych rodziców:

 • Chcemy, żeby nasze dzieci miały zdrowe ciało i zdrową psychikę. Pragniemy,
 • Będziemy starali się, aby otoczenie naszych dzieci było przepełnione
 • Dzieci odziedziczyły wiele naszych cech, tych dobrych i tych gorszych.
 • Optymistyczne wychowanie zaczniemy od siebie. Wiemy, że życie niesie radości
 • Będziemy się starali, aby w naszym domu było wiele radości, śmiechu, poczucia
 • Nasze dzieci są zdolne do wielkich osiągnięć, do szlachetnych czynów, do
 • Pragniemy, aby nasze dzieci rosły bez lęków. Nie możemy ochronić dzieci przed
 • Chcemy zapewnić naszym najmłodszym szczęśliwe dzieciństwo, bez agresji i bez
 • Dzieci są bardzo różne. Mają odmienne upodobania, zainteresowania i
 • Nie chcemy czarować rzeczywistości ani wmawiać naszym dzieciom, że wszystkodzieci-i-nuty-bt


HYMN MAŁEGO OPTYMISTY


I.Do przedszkola idź naszego,
bardzo optymistycznego.

Ref. Buzię dziś wesołą miej!
I się bardzo dużo śmiej!

II.Pani zawsze Ci pomoże,
jeśli jesteś w złym humorze.

Ref. Buzię dziś wesołą miej!
I się bardzo dużo śmiej!

III.Z kolorami jest wesoło,
sukces czeka wszędzie w koło.

Ref. Buzię dziś wesołą miej!
I się bardzo dużo śmiej!poezja


OPTYMISTYCZNY WIERSZ

Do naszego przedszkola
dzieci uczęszczają,
które smutne miny
bardzo rzadko mają.

Tutaj przedszkolacy
radością tryskają,
i wszystkim dokoła
uśmiechy rozdają.

Nazwa "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"
stąd właśnie pochodzi,
że uśmiech z twarzy dzieciaków
praktycznie nie schodzi.

I mały i duży przedszkolak to wie,
że optymistom nie żyje się źle!

U nas smutki i troski
w dal odpływają,
gdyż optymistyczne myśli
zawsze zwyciężają.

My na różne problemy,
swe sposoby mamy,
o tym wszystkich dorosłych
mocno zapewniamy.ŻYCZYMY POWODZENIA W WYCHOWYWANIU OPTYMISTÓW!!!przedszkolaki_logo
Przedszkolowo.pl logo