Organizacja pracy

line43

KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA student_clipart2
Dyrektor przedszkola – Barbara Beata Palewska
Wicedyrektor przedszkola - Magdalena Łuckiewicz

Grupa I : Cytrynki
Beata Palewska – dyrektor przedszkola
Iwona Romanowska – nauczycielka
Magdalena Łuckiewicz- nauczycielka
Jagoda Ławniczuk – pomoc nauczyciela
Aneta Sylwia Cieśluk - woźna oddziałowa


Grupa II : Brzoskwinki
Agnieszka Maciorowska - nauczycielka;
Anna Kuba - nauczycielka;
Marzena Czajkowska – pomoc nauczyciela,

Grupa III : Limonki
Katarzyna Walińska - nauczycielka
Edyta Nobert- nauczycielka
Maria Ciecierska - woźna oddziałowa

Grupa IV : Mandarynki
Agnieszka Sawicka - nauczycielka
Katarzyna Gawryluk - nauczycielka
Barbara Zubrycka - woźna oddziałowa

Grupa V : Poziomki
Irena Puczko - nauczycielka
Monika Lulewicz - nauczycielka
Edyta Stasiulewicz - woźna oddziałowa

Grupa VI : Ananasy
Małgorzata Koszewnik - nauczycielka
Kaja Kotowicz - nauczycielka
Ewa Zalewska- woźna oddziałowa;

Religia katolicka - ks.Wiesław Szanciło
Religia prawosławna - Walentyna Stocka
Pracownicy administracyjni:
intendent – Zofia Domanowska
główna księgowa – Anna Rutkowska
pomoc kancelaryjna – Ewa Pietuszyńska

Pracownicy kuchni:
szefowa kuchni – Anna Zawadzka
pomoc kuchenna – Bogumiła Szutko
pomoc kuchenna - Ludmiła Gryka
pomoc kuchenna - Maria Wojszko
Woźne oddziałowe:
Maria Ciecierska
Aneta Sylwia Cieśluk
Marzenna Czajkowska
Edyta Stasiulewicz
Ewa Zalewska
Barbara Zubrycka
Konserwator:
Andrzej Szutko
Prowadzący zajęcia dodatkowe:
język angielski – Marta Brejnak
rytmika – Katarzyna Gawryluk
line43
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:30-8:00 -
„Powitanie dnia” - zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00-13:00 -
Realizacja podstawy programowej, w tym:

Nie mniej niż 1 godz.
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Nie mniej niż:
1 godz. dzieci starsze
1 godz. 15 min dzieci młodsze
Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.

Nie mniej niż 1 godz.
Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Zajęcia ruchowe z użyciem przyborów i sprzętów.

Pozostały czas
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.

13:00-17:00 -
Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe z instruktorami.
Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.
Aktywność własna dzieci.

Stałe czynności w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu
8.30 - śniadanie, 11.30 obiad, 14.30 podwieczorek

line43Przedszkolowo.pl logo