Pomoc psych-pedagogiczna

Przedszkole nasze jest pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 1 mieszczącej się w Białymstoku przy ulicy Piotrowskiej 2. We wrześniu każdego roku w naszej placówce przeprowadzane są badania przesiewowe przez Panią Alicję Jastrzębską – logopedę pracującą w wyżej wymienionej poradni. Niektóre dzieci
z większymi wadami wymowy kwalifikują się do terapii logopedycznej. W przedszkolu odbywają się dla nich zajęcia z logopedą oraz konsultacje dla rodziców.

h-line07

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami "Moje dziecko w przedszkolu i szkole":

1. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
http://www.ps81.republika.pl/pomoc_psych-pedagog_pliki/poradnik_rodzicow_druk.pdf

2. Rodzice w szkole - prezentacja
http://www.ps81.republika.pl/pomoc_psych-pedagog_pliki/prezentacja_rodzice_w_szkole.pdf

h-line07

ZABAWY FUNDAMENTALNE - PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Miasto BIAŁYSTOK jest partnerem Programu Zabaw FundaMentalnych.

Autor: Colin Rose, Gordon Dryden, Katarzyna Lotkowska
Program adresowany jest do rodziców oraz opiekunów, którzy poprzez współpracę z dzieckiem chcą wspomagać jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Zabawy FundaMentalne to niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności. Poprzez wspólną zabawę z dzieckiem będziecie Państwo mogli jednocześnie budować stabilne, bogate fundamenty rozwoju malca!

RODZICE ZNAJDĄ W PROGRAMIE:
• Podstawowe informacje o rozwoju dziecka,
• Inspirację i motywację do wspierania dziecka,,
• Wskazówki jak radośnie bawić się z dzieckiem i tworzyć bliskie relacje,
• Uzyskają też pewność, że dziecko rozwija się wszechstronnie.

http://www.online.zabawyfundamentalne.pl/index.html

h-line07

Uwaga
Bezpłatne usługi psychiatryczno - psychologiczne realizowane w ramach umowy z Miastem Białystok przez Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku.

http://www.ps81.republika.pl/przedszkolowo/Psychoterapia.docx


h-line07Przedszkolowo.pl logo