Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs literacko-plastyczny dla przedszkolaków z "Brzoskwiniowego Raju"

Zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie literacko-plastycznym pt.

”KAŻDEMU SERCU BLISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA”.


Celem konkursu jest:
-wspieranie rozwoju artystycznego dzieci
-zachęcenie rodziców do współpracy z placówką
-rozwijanie wyobraźni dzieci
-rozwijanie świadomości ekologicznej
-rozwijanie inteligencji językowej i artystycznej
-zacieśnienie relacji rodziców z dziećmi

Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do rodziców i dzieci Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku
2. Rodzice wraz z dziećmi tworzą wiersz, rymowankę o tematyce Ekologicznej. Dzieci przygotowują do treści wiersza, rymowanki ilustrację w formacie A4.
3. Technika wykonania pracy – dowolna.
4. Praca powinna składać się z tytułu, wiersza lub rymowanki oraz obrazka.
5. Do pracy należy dołączyć dane osób przygotowujących wiersz i obrazek : imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko rodzica/rodziców dziecka.
6. Termin składania prac – do 15.05.2015r. do nauczycielek grup.
7. Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 22.05.2015r.
Na zwycięzców czekają dyplomy i ciekawe nagrody!!!

Organizatorki konkursu:
Barbara Borzymowska-nauczycielka gr. III
Beata Jakończuk-nauczycielka gr.IV

Konkurs trwał do: 2015-05-15, 00:00
Pliki do pobrania:
Konkurs 2015-04-26, 15:31 | autor: Magdalena Łuckiewicz
Przedszkolowo.pl logo